دروگر یکی از ماشین آلات کاربردی در کشاورزی میباشد.
دستگاههای دروگر در دو نوع بنزینی و دیزلی در بازار موجود میباشد.
دروگرها وسیله ای مناسب برای بریدن گندم و برنج و یونجه بوده و از این دستگاه برای کوتاه کردن علفهای هرز نیز استفاده میکنند.